Raith-Paula (2020)

Elisabeth Raith-Paula, Petra Frank-Herrmann

Natürliche Familienplanung heute. Modernes Zykluswissen für Beratung und Anwendung
Natuurlijke gezinsplanning vandaag. Moderne cycluskennis voor consultatie en toepassing

Springer Verlag 2020

Onlangs verscheen de zesde uitgave van de oorspronkelijke doctorale dissertatie van Elisabeth Raith-Paula en Petra Frank-Herrmann. Sinds de allereerste uitgave in 1985 is de kennis rond de natuurlijke cyclus en gezinsplanning enorm toegenomen. Van 8 hoofdstukken toen is dit boek gegroeid naar 17 hoofdstukken met 280 bladzijden. Ik zal in dit en de volgende nummers van ’t Periodiekje telkens een aspect van het boek bespreken, zodat de lezer een goed beeld krijgt van de huidige kennis over moderne natuurlijke gezinsplanning (NFP).

NFP (‘Natural Family Planning’ of ‘Fertility Awareness Based Methods’) is sinds de jaren 60 enorm ontwikkeld, maar deze ontwikkeling is in de schaduw gebleven van de zgn. contraceptie-revolutie. De zoektocht naar een methode die vrij van bijwerkingen is, heeft het onderzoek naar NFP sterk gestimuleerd. Intussen is de betrouwbaarheid van de methode (hier sensiplan®, want dat is de uitgangsbasis van de auteurs) evidence based aangetoond en worden nieuwe domeinen aangeboord zoals kinderwens en cyclusmonitoring in verschillende levensfasen. Ook heeft NFP ertoe bijgedragen dat vrouwen hun lichaam en wat samenhangt met hun vruchtbaarheid beter kunnen leren kennen.

De historische ontwikkeling van natuurlijke gezinsplanning vindt de lezer samengevat terug op de website sensiplan.be. De auteurs stellen hier enkel vast dat we met de nieuwe kalenderapps jammer genoeg terugkeren naar “het stenen tijdperk”de tijd van onze overgrootmoeders en het ‘tellen van de dagen’.

In het hoofdstuk over de fysiologische basis van NFP vindt de lezer uitgebreide informatie die de huidige kennis van de wetenschap in detail weergeeft. De hormonale kringloop wordt grondig uitgelegd met de nodige schema’s, maar ook vind je er een helder schema van het aantal eicellen in de eierstok naargelang van de leeftijd van de vrouw (van vóór de geboorte). Verder wordt de nodige aandacht besteed aan de perifere werkingen van oestrogeen en progesteron, de vruchtbare fase, de gemeenschappelijke vruchtbaarheid van man en vrouw, de cervix en het cervixslijm en de basale lichaamstemperatuur.

Het daaropvolgende hoofdstuk geeft de ontwikkeling weer van de methode sensiplan® met een wetenschappelijke verantwoording van alle observaties en regels, zodat echt inzichtelijk wordt waarom je bepaalde handelingen stelt of bepaalde regels toepast. Met name Sensiplan-consulenten vinden hier wellicht een antwoord op de meest onwaarschijnlijke vragen waarmee ze soms worden geconfronteerd. Als het antwoord hier niet te vinden is, betekent dat waarschijnlijk dat de wetenschap dat antwoord ook nog niet gevonden heeft.

(wordt vervolgd)

Schuiven naar boven