Raith-Paula (2020/2)

Elisabeth Raith-Paula, Petra Frank-Herrmann

Natürliche Familienplanung heute. Modernes Zykluswissen für Beratung und Anwendung
Natuurlijke gezinsplanning vandaag. Moderne cycluskennis voor consultatie en toepassing

Springer Verlag 2020

In ons vorig nummer bespraken we kort de eerste hoofdstukken uit het boek van Elisabeth Raith-Paula en Petra Frank-Herrmann. Vandaag bespreken we de hoofdstukken 5 tot 9.

In het vijfde hoofdstuk bespreken de auteurs het cyclusgebeuren na het stoppen van hormonale contraceptie en in de borstvoedingsperiode. Eind jaren 1970 wees een eerste studie al op een vertraging van concepties van 30 maanden na pilgebruik. De meeste latere studies bevestigden dit feit. Met de sympto-thermale methode kon men heel concreet zien wat er met de cyclus gebeurt. En inderdaad had de helft van de vrouwen na het stoppen van hormonale contraceptie cyclusproblemen, die echter ook spontaan oplosten. Daarom wordt aanbevolen om 6 maanden te wachten alvorens verder onderzoek op te starten.

Ook na een bevalling moet de cyclus weer op gang komen. Borstvoeding is daarbij een regulerende factor die de ovulatie kan uitstellen. Hiervoor gelden dan specifieke methoderegels in afwachting van de eerste ovulatie en de overstap naar de gewone regels. Een derde van de vrouwen gebruikt in die periode ook een barrièremethode.

Hoofdstuk zes bespreekt een vijftiental concrete cyclussituaties, waardoor dit boek ook een heel praktische waarde heeft voor de (para-)medici die deze wetenschappelijke publicatie in huis halen.

Voor wie enkel gelooft in harde bewijsbare feiten, biedt het zevende hoofdstuk een schat aan informatie. Hoe correleren de vruchtbaarheidstekenen met de ovulatie? De door de methode bepaalde ovulatiedag wordt vergeleken met de objectiveerbare tekenen via echografie en hormoonanalyse, rijkelijk geïllustreerd met concrete cycluskaarten.

Het volgende hoofdstuk bespreekt en vergelijkt een aantal natuurlijke methoden. Hier vindt de lezer meer informatie en een degelijke discussie over de ovulatiemethode van dr. Billings, de Creightonmethode (Fertility Care) die een afleiding is van de ovulatiemethode. Verder wordt de temperatuurmethode van Döring besproken en nog drie andere sympto-thermale methoden.

Hoofdstuk negen behandelt verschillende cyclusvormen in het leven van een vrouw. Een aantal misvattingen – waar Sensiplan-gebruikers zich bewust van zijn – worden rechtgezet, zoals de cyclus van 28 dagen met een vaste luteale fase. Aan de hand van literatuur wordt inzicht gegeven in de evolutie van de cyclus in een vrouwenleven. Ook afwijkende cyclusvormen – we komen ze allemaal wel eens tegen – worden uitgelegd. Wat in het boek Natuurlijk & zeker kort wordt besproken, krijgt hier degelijke bibliografische ondersteuning.

(wordt vervolgd)

Schuiven naar boven